Geschiedenis

De Midsummer Dairy Show is voortgekomen uit de Centrale Fokveedag Zuid-Nederland. Deze tweejaarlijkse koeienshow is in 2008 voor het laatst gehouden, omdat in 2010 er onvoldoende opgave van dieren was om de keuring door te laten gaan. Door de betrokkenheid van jonge, enthousiaste keuringsliefhebbers is gekozen voor een nieuw concept, de Midsummer Dairy Show. Daarmee gaat een lange keuringstraditie in Brabant en Limburg in een vernieuwde vorm verder.

De Centrale Fokveedag Zuid-Nederland is ontstaan als samenwerkingsvorm tussen de drie grote centrale roodbontfokdagen in het zuiden. Dit waren de Bondsfokveedag Land van Cuijk in Wanroij, de Brabantse Bondsfokveedag in Veghel of Den Bosch en de Centrale Limburgse fokveedag in Roggel. De eerste fokveedag voor Zuid-Nederland vond plaats in 1986 in Wanroij, terwijl 4 jaar eerder met afstammelingengroepen van stieren uit de 3 werkgebieden deel genomen werd aan de Land van Cuijkse fokveedag van 1982. Vanaf 1994 werd de Centrale Fokveedag Zuid-Nederland om de twee jaar gehouden steeds in Wanroij. Door de omschakeling op zwartbont van een deel van de bedrijven kwam er al spoedig naast de roodbonten ook een afdeling zwartbont op de keuring.

De fokdagen kennen een grote historie. Limburg centraal vanaf 1951 met de regionale keuringen in Horst, Heythuysen en Sittard vanaf 1929; Brabant gecombineerd vanaf 1953 met als eerste de Bond Veghel vanaf 1921 en de Cuijkse fokveedag, de ’moeder van alle fokdagen in het zuiden’ vanaf 1917. Een bijna honderdjarige traditie dus.