Jongveekeuring tijdens Midsummer Dairy Show

 

De Midsummer Dairy Show is vanaf 2015 uitgebreid met een exterieurkeuring voor jongvee waarbij tevens het onderdeel showmanship beoordeeld zal worden!

Met de toevoeging van dit onderdeel willen we de, vele enthousiaste, deelnemers aan de diverse jongveekeuringen in het gebied, de kans bieden om hun ervaringen in het voorbrengen van dieren nog verder te ontwikkelen!

Hoe willen we dit doen?

Enkele weken voorafgaand aan de keuring wordt er een trainingsessie georganiseerd voor de deelnemers, in samenwerking met ervaren cowfitters die het showmanship verder zullen toelichten. Tevens zal er in deze training ook het onderdeel toiletteren aan de orde komen.

Over de exacte plaats en datum worden de deelnemers na aanmelding nog nader geïnformeerd.

• Deelnemers aan de jongveerubrieken en showmanship hebben een maximale leeftijd van 30 jaar. Het onderdeel showmanship wordt beoordeeld in een categorie tot 20 jaar en van 20 tot 30 jaar!

• Jongvee: Geboren in 2015 (01 januari t/m 31 december) en wordt gezamenlijk(rood-/zwartbont) gekeurd!

De keuring zal om 18:00 uur starten met de jongveerubrieken en de showmanship wedstrijd.

> Deelname is opengesteld voor jeugd woonachtig in het gebied waaruit dieren kunnen worden ingezonden voor de keuring. Welgenoemd de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland (onder de Waal).

> Het jongvee hoeft niet in eigendom te zijn van de deelnemer aan de showmanship wedstrijd, maar moet wel uit het voornoemde gebied komen.

De veterinaire eisen zijn gelijk aan die van de melkveekeuring.