1 Deelname:

Aan de keuringen nemen deel vrouwelijke dieren van de fokrichtingen Holstein roodbont en Holstein zwartbont.

• Aanmelding van vaarzen is mogelijk tot een maximale afkalfleeftijd van 32 maanden (2.08 jaar).

• Bij aangemelde melkgevende dieren worden de CRV gefiatteerde melklijsten gepubliceerd in de catalogus.

• De aanwezige dieren worden naar leeftijd in de desbetreffende rubrieken ingedeeld.

Het bestuur van de Midsummer Dairy Show (hierna MDS) vraagt met nadruk vooral ook oudere runderen aan te melden.

 

2 Reglement rundveeshow:

• De aanmelding van dieren voor deelname aan de MDS dient vóór 01 augustus 2018 binnen te zijn. Gebruik hiervoor de Aanmeld pagina op onze site.

• In de catalogus zullen van de aangemelde dieren, voor zover mogelijk, twee volledige lijsten worden vermeld. Bij meer dan twee zullen de beide hoogste lijsten (qua kg vet en eiwit) worden gepubliceerd, terwijl van vaarzen de voorspelde 305 dagen productie zal worden opgenomen.

• Alle voor de MDS aangemelde dieren dienen in het bezit te zijn van de inzender.

• De aanwezige dieren mogen niet voor afloop van de keuring worden afgevoerd.

• Alle dieren in de rubrieken JONG, MIDDEN en OUD dienen op de dag van de show melkgevend te zijn.

• Alleen de in de catalogus vermelde dieren mogen worden opgesteld.

• De opstelling in de stallingshal is per eigenaar.

• De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig verschijnen van de dieren in de ring. Het te laat verschijnen kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. Ook dienen de deelnemers aanwijzingen van de organisatie, juryleden en functionarissen op te volgen. Het niet opvolgen hiervan kan eveneens uitsluiting van deelname en/of verwijdering uit de uitslag van alle dieren van de betreffende inzender tot gevolg hebben.

De organisatie zorgt voor stro.

• De begeleiders van alle dieren dienen gekleed te zijn in een nette broek, een wit overhemd (zonder opdruk). De begeleiders mogen geen hoofddeksel dragen.

• De zwartbonte dieren moeten voorzien van een zwart halster worden voorgebracht, de roodbonte dieren met een bruin halster.

• Per dier zal in de ring slechts één begeleider worden toegelaten. Dieren die slecht hanteerbaar zijn en de presentatie van andere dieren verstoren, worden van deelname uitgesloten, dit ter beoordeling van de ringmeester.

• De uitspraak van de jury betreffende de beoordeling van de dieren is bindend.

• De voorselectie en de keuring geschiedt naar de zwartbont-, dan wel de roodbontstandaard.

• De inzenders van de hoogst geplaatste dieren moeten medewerking verlenen aan de kampioenskeuring en het fotograferen van hun dieren.

Bij het prepareren en presenteren van de dieren gelden de richtlijnen vastgesteld volgens EHRC richtlijnen, zoals die zijn vastgelegd in het showreglement.

Het risico verbonden aan deelname aan de MDS is voor rekening van de inzender.

De MDS vindt plaats conform de veterinaire voorwaarden die zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken.

 

3 Keuring individuele dieren:

Van melkgevende dieren met meer dan 2 melklijsten zullen 2 lijsten in de catalogus worden opgenomen. Bij eenmaal gekalfde dieren wordt de lopende lijst vermeld plus de voorspelde 305-dagen productie. Bij de lijsten wordt de Lactatiewaarde en de totale levensproductie vermeld.

 

4 Kampioenschappen:

Er is gekozen voor 3 (melkgevende) kampioenes (+ reserve) van de fokrichting HF en RHF. 

Speciaal verzoek: Uit de koeien die tenminste 4 maal gekalfd hebben wordt de kampioene (+ reserve) oudere koeien gekozen. Wij vragen de inzenders om extra aandacht te schenken aan deze categorie en met enkele van uw goede oudere koeien aan de keuring deel te nemen.

 

5 Gezondheidseisen:

Aan de Midsummer Dairy Show mogen alleen Lepto-gecertificeerde bedrijven deelnemen.

Verder is de Midsummer Dairy Show vanaf 2014 IBR- en BVD vrij!

Uiterlijk 5 dagen voor de MDS dienen de in te zenden dieren door de eigen dierenarts onderzocht te worden op hun gezondheidstoestand. De dierenarts geeft een verklaring af, die de inzender mee brengt naar de fokveedag. Zonder dierenartsverklaring worden de dieren niet toegelaten op de fokveedag.

Door ondertekening van het opgaveformulier geeft u de Midsummer Dairy Show toestemming om bij de GD de gezondheid statussen van uw bedrijf op te vragen.